Vaše dospjele obaveze možete uplatiti na sledećim bankama:

Naziv banke: Žiro račun
MF banka: 5723260000325132
UniCredit banka: 5510250001931869
Nova banka: 5550080000783192
HYPO banka : 5520080000156714
NLB banka: 5620990001194079
Pavlović banka: 5540110001122754
Sberbank: 5675611000000154

Primjer uplatnice:

uplatnica-vodovod