Promjena podataka

Dužnost svakog korisnika je da promjenu vlasništva nastalu zbog smrti dosadašnjeg vlasnika ili nastalu pravnim poslom (darovanje, kupoprodaja, izdavanje i sl.) prijavi u roku od 8 dana od nastupanja takve činjenice. Promjenu vlasništva ili podataka o vlasniku može zatražiti vlasnik ili zakoniti posjednik nekretnine koja je priključena na javnu vodovodnu/kanalizacionu mrežu.

Prilikom promjene matičnih podataka korisnika u PKD “Rad” a.d. neophodno je dostaviti sledeće dokumente:

 1. Za fizička lica (domaćinstva)
 • Ugovor o kupoprodaji (za prodaju)
 • Ugovor o poklonu (za darivanje)
 • Rješenje o nasljedstvu (za nasleđe)
 • Kopiju lične karte

2. Za pravna lica (privredu)

 • Ugovor o kupoprodaji (za prodaju)
 • Ugovor o zakupu (za zakup)
 • Rješenje o registraciji pravnog subjekta
 • JIB
 • PDV broj

Uz gore navedene podatke u zavisnosti od pravne radnje potrebno je doći u PKD “Rad” i zaključiti ugovor o isporuci vode.

Prije podnošenja zahtjeva potrebno je izvršiti očitavanje vodomjera, a eventualne obaveze (dug) ranijeg korisnika neophodno je izmiriti u cjelosti, u suprotnom ukupan dug će biti prenesen na novog korisnika.

Uz pisani zahtjev potrebnu dokumentaciju dostaviti lično u prostorije uprave PKD “Rad” a.d. Teslić.

Odgovorna služba: Sektor komercijalno-finansijskih poslova

Odgovorna osobe:

 • Vaselić Vesna (za fizička lica), tel. 053 411 292
 • Šajinović Siniša (za pravna lica), tel. 053 411 291