Pošaljite nam poruku

ADRESA
Ul. Kralja Petra Prvog
74270 Teslić

TELEFONI CENTRALA
Kancelarija direktora: +387 53 431 499
Naplata komunalnih usluga: +387 53 411 292
Informacije van radnog vremena: +387 53 432 923
Faks: +387 53 431 795

TELEFONI ZA SEKTORE
Sektor računovodstva: +387 53 430 511
Sektor opštih i pravnih poslova: +387 53 411 293
Sektor proizvodnje vode: +387 53 440 142
Sektor tehničkih poslova: +387 53 411 291

E-POŠTA
Direktor: rad.teslic.direktor@gmail.com
Računovodstvo: pkdradad@teol.net
Informacije: info.rad.teslic@gmail.com