Dužina vodovodne mreže (primarna i sekundarna) područja opštine Teslić je 105 kilometara (izvor podataka: Godišnji izvještaj o javnom vodovodu za 2016.godinu-obrazac VOD-2V).
Ukupan rezervoarski prostor vodovodnog sistema iznosi 2.600 m3, sa 12 prepumpnih stanica.
Oko 22.600 stanovnika su korisnici usluga vodosnabdijevanja iz gradskog vodovoda odnosno broj priključaka kod fizičkih lica je 8395 a kod pravnih 631.
Vodovodna mreža se širi na nekoliko naselja i obuhvatiće novih 2600 priključaka.

Dužina kanalizacione mreže iznosi 28 kilometara (izvor podataka: Godišnji izvještaj o javnoj kanalizaciji za 2016.godinu – obrazac VOD-2K).
Radi se uglavnom o gravitacionom kanalizacionom sistemu mješovitog tipa (vrlo mali dio područja koristi prepumpavanje).
Trenutno je oko 12.000 korisnika kanalizacione mreže, a po strukturi broj priključaka kod fizičkih lica je 4403, a kod pravnih 482.
Mreža se širi na nekoliko naselja i obuhvatiće oko 3.600 novih korisnika.

OBAVJEŠTENJA

Upišite Vaš email za besplatna obavještenja o kvarovima, radovima i drugim informacijama.