FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2022.GODINU

  1. Opšti podaci – dokument za preuzimanje
  2. Bilans stanja – aktiva – dokument za preuzimanje
  3. Bilans stanja – pasiva – dokument za preuzimanje
  4. Bilans uspjeha – dokument za preuzimanje
  5. Aneks 1 – dodatni računovodstveni izvještaj – dokument za preuzimanje
  6. Tokovi gotovine – dokument za preuzimanje
  7. Izvještaj o promjenama u kapitalu – dokument za preuzimanje 
  8. Napomene uz finansijske izvjestaje – dokument za preuzimanje

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

  1. Izvjestaj nezavisnog revizora za 2022.godinu –dokument za preuzimanje

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU

  1. Izvještaj o poslovanju za 2022.godinu – dokument za preuzimanje

OBAVJEŠTENJA

Upišite Vaš email za besplatna obavještenja o kvarovima, radovima i drugim informacijama.