09.11.2021. – Primjećena je pojava da jedan broj novih – budućih korisnika vodovodnog sistema samoinicijativno i neovlašteno se priključuje na vodovodni sistem i koristi vodu iz sistema.

S obzirom da se voda iz sistema koristi za dezinfekciju i ispiranje sistema, novim – budućim korisnicima vode iz gradskog vodovoda zabranjuju se sve radnje (otvaranje, zatvaranje ventila, točenje vode…) bez saglasnosti odgovornog lica „izvođača“, dok su radovi u toku. Posebno vodu ne koristiti za piće do zvaničnog obavještenja.

Hvala na razumijevanju.

Vijesti i obavještenja