Obavještavamo korisnike pitke vode iz gradskog vodovoda, koji se snabdijevaju vodom sa pumpne stanice Vukovača 2, da će zbog najavljenog prekida u napajanju električnom energijom pumpne stanice Vukovača 2, sutra (petak, 20.10.2023.godine), u vremenu od 09:00 do 15:00 časova, doći do prekida u snabdijevanju pitkom vodom.

U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, dužina prekida u isporuci pitke vode biće kraća od najavljene.

Zahvaljujemo se na saradnji i razumijevanju. 

UPRAVA PREDUZEĆA

Vijesti i obavještenja